Με κοινή θρησκεία και πολλές κοινές παραδόσεις, ο λεγόμενος ελληνορωμαϊκός πολιτισμός αποκαλύπτει το μεγαλείο του στα ευρήματα της Παμπηιας, όπως το περίφημο Ψηφιδωτό της Αλεξάνδρου που βρέθηκε στην έπαυλη του Φαύνου. Αναπαρίσταται η μάχη της Ισσού, με τον Αλέξανδρο να μάχεται έφιππος ενώ απέναντί του βρίσκεται ο Δαρείος πάνω στο άρμα του. Η απεικόνιση θεωρείται εξαιρετικής ακρίβειας, με πολλές λεπτομέρειες τόσο σα πρόσωπα και στα γεγονότα, όσο και σε όλα τα πέριξ. Παρατηρήστε για παράδειγμα, τον θώρακα του Αλεξάνδρου στην τοιχογραφία σε σύγκριση με το θώρακα που βρέθηκε στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, στον τάφο που ο καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος απέδωσε στον Φίλιππο Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ομοιότητα ψηφιδωτού και ευρήματος είναι εκπληκτική. Το γενικό σχέδιο είναι ίδιο, καθώς και οι λεπτομέρειες, όπως τα κουμπώματα.Η έκρηξη του Βεζουβίου το 70 μ.Χ. έπιασε τους κατοίκους εξαπίνης και πάρα πολλοί κάτοικοι θάφτηκαν κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα. Παντού μέσα στην αρχαία πόλη ανακαλύφθηκαν «εκμαγεία» ανθρώπινων σωμάτων μέσα στο ηφαιστειακό υλικό που τα κάλυψε.